Freelance usluge

Moje ime je Srđan Ilić. Diplomirani sam inženjer elektrotehnike (smer: računarska tehnika i informatika). Bavim se freelancingom već dugi niz godina tako da je to preraslo u neki vid mog lifestyle angažovanja. Na stranici mog freelance brenda HËLLO možete da "snimite" čime se sve bavim i procenite da li želite da mi ukažete poverenje na nekom od poslova koji su "scope" mog rada. Ukoliko ste zainteresovani, možete me kontaktirati putem e-pošte, slanjem SMS poruke ili telefonskim pozivom (uključujući i pozive preko Viber i WhatsApp aplikacija). U slučaju da imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa freelance uslugama koje su prikazane na ovoj veb strani, možemo zakazati i sastanak preko Zoom aplikacije. Pozivam vas da "bacite" pogled i na moje BEHANCE i LINKEDIN profile!

PREGLED SVIH USLUGA PROJEKTNI ZAHTEV [U PRIPREMI] ONLINE-SHOP [U PRIPREMI]

novi hëllo projekti

Izrada logotipa, veb lokacije sa naprednim organskim SEO i realizacija My Business & Trend usluge u cilju promocije delatnosti firme.

hëllo projekti
Walnut MTI DOO

Donji Krčin, Srbija

Realizacija različitih marketinških kampanja u cilju promocije Internet prodavnice i boljeg plasmana više grupa proizvoda na tržištu.

hëllo projekti
Vaša prodavnica

Niš, Srbija

Izrada logotipa za novu firmu u oblasti posredovanja pri prodaji i iznajmljivanju nekretnina u glavnom gradu Austrije.

hëllo projekti
PR Immobilien

Beč, Austrija

Izrada promotivne brošure muzičkog benda Blackberries na engleskom jeziku, generisanje i vođenje Linkedin profila.

hëllo projekti
Blackberries Band

Niš, Srbija

Izrada veb lokacije preduzetničke firme Blackberry Events koja se bavi organizacijom korporativnih i porodičnih događaja.

hëllo projekti
Blackberry Events

Niš, Srbija

Redizajn porodičnog grba. Novi dizajn grba prati porodičnu istoriju kroz inkorporiranje insignija različitih geografskih oblasti.

hëllo projekti
Porodična grana Ilići

Donji Krčin, Srbija

Realizacija različitih marketinških kampanja na društvenim mrežama u cilju promocije proizvoda (ručno rađenih sapuna) na tržištu.

hëllo projekti
Perla Cosmetics

Podgorica, Crna Gora

Content management veb lokacije i realizacija booking forme za unos rezervacija gostiju vile Dolina Sunca u Crnoj Gori.

hëllo projekti
Vila Dolina Sunca

Buljarica, Crna Gora

Izrada lične veb lokacije Portalis - fabrika ideja i novih izazova. Kompletni organski SEO i otvaranje PicFair marketa forografija.

hëllo projekti
Portalis & Hëllo

Niš, Srbija

Okvir moje freelance priče

Freelance usluge u svojstvu fizičkog lica (bez registrovane delatnosti) pružam putem Interneta rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim licima (klijentima). Ugovorima o delu pokrivene su realizacije projekata u oblasti usluga WEB DESIGN & DEVELOPMENT, DIGITAL MARKETING i CONTENT SUPPORT SERVICES, dok su autorskim ugovorima obuhvaćene realizacije aktivnosti vezane za usluge GRAPHIC DESIGN, PHOTO SERVICES i CREATIVE CONSULTING za rezidentne klijente. Ugovorom (freelance contract) za nerezidente obuhvaćene su sve pomenute usluge.
Zakonom o radu Republike Srbije data je mogućnost poslodavcima da za određene poslove koji nisu karakteristični za vršenje delatnosti kojom se oni bave, angažuju fizička lica, koja bi obavila jednokratni posao za određenu naknadu. Zakon predviđa da za ove potrebe poslodavac zaključi sa fizičkim licem ugovor o delu ili autorski ugovor (za rezidente), odnosno ugovor (freelance contract) za nerezidente. Ugovori se zaključuju u pisanom obliku. Ovi ugovori se ne smatraju ugovorima o radu, odnosno osoba koja se ovim ugovorom angažuje nema status zaposlenog lica.
U slučaju zaključenja ugovora o delu ili autorskog ugovora sa pravnim licima koja su registrovana na području Republike Srbije obaveza plaćanja poreza i doprinosa pada na teret pravnog lica (naručioca posla) dok se izvršiocu posla isplaćuje neto naknada. U slučaju zaključenja ugovora o delu ili autorskog ugovora sa fizičkim licem koje ima prebivalište u Republici Srbiji obaveza plaćanja poreza i doprinosa pada na teret izvršioca posla pri čemu naručilac posla u ovom slučaju isplaćuje bruto naknadu izvršiocu posla. Ovaj princip važi i u slučaju sklapanja ugovora (freelance contract) sa pravnim ili fizičkim licem iz inostranstva, odnosno van teritorije Republike Srbije. Izvršilac posla koji je ostvario prihod od fizičkog lica (rezidentna) ili pravnog ili fizičkog lica iz inostranstva (nerezidenta) u obavezi je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, samooporezivanjem, izvrši obračun poreza i doprinosa. Polaznu osnovicu za obračun poreza i pripadajućih doprinosa predstavlja u slučaju sklapanja ugovora sa nerezidentom dinarska protivvrednost ostvarene ugovorene bruto naknade iz inostranstva (bruto naknada x srednji kurs NBS na dan prijema naknade). Nakon obračuna poreza i doprinosa, fizičko lice je u obavezi da elektronskim putem podnese poresku prijavu PP OPO (uz ugovor po osnovu kojeg je ostvaren prihod) nadležnoj OJ PU, kao i da po dobijanju poziva na broj (BOP) izvrši uplatu utvrđenog iznosa. Za ostvarene prihode, na koje su obračunati doprinosi, fizičko lice je dužno da nadležnoj filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podnese popunjen obrazac M-UN. Uz navedeni obrazac neophodno je priložiti ugovor, fotokopiju očitane lične karte i dokaz o uplati doprinosa. Bitno je istaći da svi prihodi koje fizičko lice ostvari u toku godine ulaze i u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana.

Pogledajte kompletna uputstva vezana za pravni i komercijalni okvir različitih modaliteta saradnje:

UGOVOR O DELU AUTORSKI UGOVOR FREELANCE CONTRACT

© Portalis. Sva prava zadržana | Dizajn baziran na šablonu preuzetom sa W3layouts